ProfesionālA grāmatvedība

ar 10 gadu pieredzi nozarē

Mūsu pakalpojumi

Mūsu darba galvenais mērķis – sakārtota, pārskatāma grāmatvedības uzskaite un grāmatvedības pakalpojumi, kas veikti atbilstoši LR likumdošanai un noteiktajiem starptautiskajiem un LR grāmatvedības standartiem.

Gada pārskati

Gada pārskatam ir jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem

w

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu un grāmatvedības konsultācijas mūsu esošajiem klientiem ir bez maksas, konsultācijas vienkāršos jautājumos tiek nodrošinātas nekavējoties

Vadības grāmatvedība

Vadības grāmatvedība ir saistīta ar atskaišu sagatavošanu uzņēmuma vadībai, kas palīdz lēmumu pieņemšanā, kontrolē un uzņēmuma vadības procesā

Finanšu analīze

Finanšu grāmatvedība ir saistīta ar uzņēmuma publisko finanšu pārskatu sagatavošanu, ar pareizu nodokļu uzskaitie

Iekšējais audits

Iekšējā auditora neatkarīga un objektīva darbība, kuras rezultātā tiek sniegts iekšējās kontroles sistēmas darbības novērtējums

k

Grāmatvedības politika

Grāmatvedības organizācijas dokumentus izstrādā, apstiprina un par to saturu atbild uzņēmuma vadītājs

R

Uzņēmumu dibināšana

Piedāvājam pilnu pakalpojumu servisu uzņēmumu dibināšanai, no dokumentu izstrādes līdz to iesniegšanai Uzņēmumu Reģistrā un bankā

Q

Uzņēmumu likvidācija

Mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu servisu uzņēmumu likvidācijai, no dokumentu izstrādes līdz to iesniegšanai Uzņēmumu Reģistrā un VID

Par mums

SIA “Debit” ir profesionāla grāmatvedības firma, kas dibināta 2008. gadā, ar  pieredzi dažādu nozaru firmu grāmatvedības kārtošanā.

Daudzi uzņēmumi visā pasaulē izmanto specializētu ārēju uzņēmumu grāmatvedības pakalpojumus. Šāda uzņēmuma grāmatvedības uzskaites forma saucas outsourcing. Outsourcēta grāmatvedības uzskaite sastāda lielu mūsdienu pakalpojumu tirgus daļu, un dod iespēju koncentrēties uz uzņēmuma biznesu, tādējādi paaugstinot uzņēmējdarbības efektivitāti.

 

Ārēja grāmatvedības uzskaite ļauj būtiski samazināt uzņēmuma izmaksas: nav vajadzības tērēt laiku un naudu grāmatvedības personāla atlasei, uzturēt galveno grāmatvedi un viņa darba vietu, paplašināt telpas, maksāt par grāmatvedības programmnodrošinājumu.

 

Bez tam, jums nebūs jāseko līdzi biežajām un sarežģītajām grāmatvedības uzskaites likumu izmaiņām, dokumentu veidlapu prasībām, nodokļu uzskaites un iekasēšanas īpatnībām, rūpēties par visu nepieciešamo atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu – to visu jūs saņemsiet gatavā veidā.

 

Mūsu uzņēmuma darbība aptver visus grāmatvedības virzienus. Mēs ceram, ka, novērtējot visus profesionālo grāmatvedības pakalpojumu plusus, jūs kļūsiet par mūsu pastāvīgo klientu. Vērsieties pie mums – mēs vienmēr būsim priecīgi sadarboties.

 

Grāmatvedības uzskaite tas ir nopietns darbs, kuru pilnā apmērā un bez likumdošanas pārkāpumiem var veikt tikai augsti kvalificēti speciālisti. Mūsu uzņēmumam ir pietiekama pieredze un resursi jūsu biznesa problēmu risināšanai.

 

Uzņēmums “Debit” piedāvā grāmatvedības pakalpojumus uzņēmumiem un individuālajiem uzņēmējiem. Griežoties pie mums, jūs iegūsiet uzticamu biznesa partneri un palīgu, kas ļaus jums koncentrēties biznesam, atstājot grāmatvedības jautājumus mūsu ziņā.

Noderīga informācija

  Atlasītas mājas lapu adreses un cita informācija, kas nepieciešams jebkuram uzņēmējam, gan uzsākot biznesu, gan nodrošinot tā sekmīgu darbību.

Priekšrocības nododot grāmatvedības uzskaiti mūsu uzņēmumam

Pakalpojumu pasūtītājam ir tiesības iekļaut grāmatvedības pakalpojumu izmaksas produkcijas pašizmaksas aprēķinā, ar to samazinot ar nodokli apliekamos ienākumus. Gadījumā, ja šī summa tiek izmaksāta grāmatvedim darba algas veidā, nepieciešams aprēķināt sociālo nodokli.

Mūsu speciālistu sagatavotības līmenis ir augstāks par grāmatvežu sagatavotības līmeni, kurus sev var atļauties mazie un vidējie uzņēmumi. Visi mūsu speciālisti tiek rūpīgi atlasīti – viņu iepriekšējā darba pieredze ir amatos ne zemākos kā galvenais grāmatvedis vai viņa vietnieks.

Mūsu klientiem, noslēdzot līgumu par grāmatvedības pakalpojumiem, atkrīt vajadzība organizēt grāmatveža darba vietu un attiecīgi iegādāties datortehniku un programmnodrošinājumu.

Jebkurš grāmatvedis, pavadot daudz laika uzņēmuma ofisā, var piekļūt pie konfidenciālas uzņēmuma biznesa informācijas. Šāda situācija netiek pieļauta ar ārēju grāmatvedi, kurš apstrādā tikai saņemtos uzņēmuma dokumentus.

Individuāla pieeja ļaus jums koncentrēties uz saimniecisko darbību

Uzturot štata grāmatvedi, jūs maksājat nevis par padarīto darbu, bet par laiku, ko viņš pavada ofisā. Pie darba apjoma pieauguma, jūs esat spiests palielināt štatu, bet pie apjoma samazinājuma jūs turpināt maksāt augsto algu.

Sadarbojoties  ar mums uz līguma pamata, jūs apmaksājat tikai to darba apjomu, kurš reāli eksistē dotajā brīdī. Vēl jo vairāk – jums strādās vesels uzņēmums par viena speciālista algu un jums vairs nevajadzēs saskarties ar personāla atlases, papildus darba vietas, aprīkojuma, programmatūras un citām problēmām.

Jūs vairs nesatrauks atvaļinājumi, darbinieka slimība, darba uzteikšana no darbinieka puses un citas problēmas – mēs strādājam 365 dienas gadā, mums nav nepieciešama atpūta, mēs neslimojam un neaizejam no darba pašā atbildīgākajā brīdī. Noslēdzot ar mums līgumu, jūs ietaupāt uz nodokļu rēķina, tā kā mūsu pakalpojumi samazina ar nodokli apliekamos ienākumus.

Mēs piedāvājam pilnu grāmatvedības un nodokļu uzskaites pakalpojumu paketi, kas sevī ietver klienta sagādāto pirmdokumentu apstrādi, grāmatvedības un nodokļu reģistru sastādīšanu ar grāmatvedības datorprogrammu palīdzību, grāmatvedības un nodokļu atskaišu sagatavošanu un nodošanu kontroles iestādēs.

Ieguvumi sadarbojoties ar mums ir acīm redzami
  1. Jums nevajadzēs uzticēt lietu kārtošanu un būt atkarīgam no jums nezināma speciālista kvalifikācijas.
  2. Izzūd vajadzība rēķināties ar sava grāmatveža rakstura īpatnībām un personīgajām problēmām.
  3. Bez tam, bieža grāmatvežu maiņa noved pie sajukuma un nolaidības grāmatvedības uzskaitē un palielina kļūdu skaitu. Grāmatvedības kļūda, atklāta nodokļu pārbaudes laikā, var uzņēmumam izmaksāt ļoti dārgi. Ja jūs gribat izvairīties no šāda veida problēmām – jums nepieciešams jauns un svaigs skatījums un daudzām jau sen ierastām lietām.
  4. Veiksmīgi uzņēmumi visā pasaulē sen izmanto profesionālu grāmatvedības uzņēmumu pakalpojumus.
  5. Jums ir iespēja pa telefonu jebkurā laikā saņemt mūsu speciālistu konsultācijas jums radušos grāmatvedības un nodokļu jautājumos.
  6. Grāmatvedības uzskaite pieprasa uzticību starp klientu un izpildītāju. Šo attiecību pamatā ir pilnīga jūsu informācijas konfidencialitātes nodrošināšana.
Mūsu uzņēmuma veiktās grāmatvedības uzskaites priekšrocības
  1. Mūsu uzņēmums jums garantē kvalitatīvi izpildītu darbu: laicīgi nodotas atskaites, pareizi sarēķināti un laicīgi samaksāti nodokļi bez soda un kavējuma naudām.
  2. Atšķirībā no štata grāmatveža mūsu uzņēmums neslimo, neņem atvaļinājumus un neaiziet dekrētā.

Cenas

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu apmaksa tiek noteikta pēc klienta uzņēmuma attaisnojuma dokumentu skaita (skatīt tabulā) un darījumu sarežģītības pakāpes.

Attaisnojuma dokumentu skaits Summa bez PVN EUR PVN EUR 21% Summa EUR
Tukšas atskaites 20.00 4.20 24.20
1-30 50.00 10.50 60.50
30-50 70.00 14.70 84.70
50-70 90.00 18.90 108.90
70-90 120.00 25.20 145.20
90-120 150.00 31.50 181.50
120-140 180.00 37.80 217.80
140-200 240.00 50.40 290.40
200 un vairāk Pēc vienošanās

 Attaisnojumu dokumentu skaitam mēnesī pārsniedzot 200, ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu maksa tiek noteikta vienojoties

Algu aprēķins, bankas uzskaite, pamatlīdzekļu uzskaite, kases uzskaite, avansa norēķinu uzskaite, kreditoru/debitoru uzskaite tiek uzskatīti par līdzvērtīgiem vienam attaisnojuma dokumentam.

Konsultācijas, elektroniskās deklarēšanas sistēma – EDS, Jūsu uzņēmuma grāmatvedības politikas izstrāde, pirmdokumentu pārbaude, apstrāde un reģistrācija, operatīvā bilance, nodokļu optimizācija mūsu klientiem ir bez maksas.

Pakalpojumu, pārstāvība valsts iestādēs, lēmumu pārsūdzēšana Valsts Ieņēmumu Dienestā, iekšējais audits un gada pārskata sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēs, cenas tiek noteiktas pusēm savstarpēji vienojoties.

Mūsu klienti

 

Savas darbības laikā esam ieguvuši lielu patstāvīgo klientu loku, kuri ir ļoti apmierināti ar mūsu sniegto pakalpojumu klāstu un kvalitāti.
Mūsu klienti ir visdažādāko nozaru uzņēmumi – ražošana, tirdzniecība, pakalpojumi, medicīna, tūrisms, viesu mājas, transports 

Mūsu kontakti

 Droši raksti, mēs sniegsim atbildi tās pašas dienas laikā, darba dienās no 09:00 līdz 17:00

13 + 8 =

Mēs atrodamies

Brīvības iela 38, Ogre, Latvija

+371 20094002, +371 28620578

debit@debit.lv

Rekvizīti

Debit SIA

Reģ.Nr. 40103182947

Juridiskā adrese: Staru iela 10-2, Ķegums